Vyjádření iniciativy Ústí BEZ hazardu ve věci pokutování občanů magistrátem města za dvojí podpis petice pro referendum o hernách

Vážení občané města Ústí nad Labem,

dodatečně Vám děkujeme za podpis návrhu na vyhlášení referenda o hernách. Petici jste nám měli možnost podepsat v roce 2014. Dozvěděli jsme se, že magistrát města Ústí nad Labem nyní, v únoru 2016, pokutuje občany, kteří podepsali petici za vyvolání referenda dvakrát. Informace přinesl také ve svém článku dne 1.3. 2016 Ústecký deník. Protože jsme při sběru podpisů měli možnost být v přímém kontaktu s Vámi, dobře víme, že řada z Vás přišla do kontaktu s peticí pro referendum poprvé, a že sběr 10 291 podpisů trval déle jak půlrok. Během této doby mohl člověk zapomenout, zda již podepsal. Mohl se také domnívat, že jde o jinou paralelní petici. Při jednání se seniory jsme často byli svědky situace, kdy si nemohli vzpomenout, zda již podepsali, či nikoliv.

Pokud jste již od odboru kontroly magistrátu obdrželi poštou příkaz k úhradě pokuty, mrzí nás tato komplikace, kterou nyní máte. Považujeme za podivné, když je občan trestán za občanský postoj, který se městu z nějakého důvodu nelíbí. Co se týče výše pokuty, viděli jsme jeden z těchto rozesílaných příkazů, byl na částku 200,- Kč.

Přestupku, za který jste stíháni, se dopustí oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou.

Jsme přesvědčeni, že jste nepodepsali petici duplicitně úmyslně, dopředu bylo jasné, že magistrát bude podpisy kontrolovat, a dvojí podpis by neprošel. Doporučujeme Vám se odvolat – podat odpor. Tímto bude příkaz zrušen a bude následovat správní řízení.

Pravděpodobně budete zastrašování, že pokud úřad prokáže, že jste podepsali petici dvojmo úmyslně, tak může město požadovat paušální náhradu správního řízení, která je ve výši 1.000,-Kč.

To však platí pouze v případě, že se prokáže Váš úmysl.

Jaké případy mohou nastat a co dělat:

a)      Nepodepsali jste podpisový list 2x nebo si to nepamatujete = vyžádejte si od Magistrátu kopie obou podpisů. Pokud o kterémkoli z nich pochybujete, namítněte, že se nejedná o Váš podpis.

b)      K spáchání přestupku je nutné, abyste podepsali listinu 2x úmyslně. Pokud jste tedy nepodepsali petici s úmyslem ovlivnit hlasování, nýbrž proto, že jste:

– zapomněli, že jste podepsali tuto petici (např. z důvodu delšího časového odstupu)
– se domnívali, že se jedná o petice dvě 
– z jakéhokoli jiného důvodu nevěděli, že jste podepsali dvakrát stejnou petici

Trvejte na tom, jak to skutečně bylo, tedy, že jste nepodepsali úmyslně opakovaně petiční arch referenda.

Nemůžete se v odporu odvolávat, že jste nevěděli, že za dva podpisy na jedné petici není sankce. Na každém archu je upozornění, že v případě, že byste podepsali dvakrát, tedy se jedná o přestupek, za který hrozí pokuta.

Pokud si nechcete psát odpor zcela sami, použijte níže přiložený vzor, ve kterém doplníte číslo jednací a datum vystavení příkazu. Odpor pak v 15 denní lhůtě od obdržení příkazu doručte na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem nebo jej zašlete poštou. V případě osobního podání si nechte potvrdit kopii. Můžete také využít emailového podání na podatelna.magistrat@mag-ul.cz. Při tvorbě této stránky byly čerpány zkušenosti organizátorů referenda ve městě Jihlava a informace z webu www.referendumjihlava.cz.

Vzor odporu

Magistrát statutárního města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

 

 

Věc:

Odpor proti příkazu č.j. …………… ze dne ……………………..

 

 

Podávám odpor proti příkazu z těchto důvodů:

 

Nejsem si vědom/a, že jsem opětovně podepsal/a návrh na konání místního referenda o zákazu provozování sázkových her a loterií na území města Ústí nad Labem.  

 

Rozhodně jsem nepodepsal/a úmyslně podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou.

 

 

Žádám o prokázání skutečnosti, že jsem úmyslně podepsal/a více než jednou podpisovou listinu k témuž návrhu na konání místního referenda včetně uvedení data a místa, kde k podpisu mělo dojít.  

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………

 

 

 

 

Jméno, příjmení, datum narození

bydliště