NAŠE ARGUMENTY 

 

Přinášíme Vám nejčastější argumenty hazardní lobby a hazardu nakloněným zastupitelů měst, které vyvracíme našimi protiargumenty.  

Prohazardní argument "peníze do městské kasy"

Herny s automaty ročně přinesou do městské kasy Ústí nad Labem zhruba 76 miliónů Kč. Pokud zrušíte herny, rozpočet města nemůže počítat s těmito penězi. Přitom se z nich staví parky a financuje sport pro mládež. Herny je lepší nechat, abychom na tyto věci v Ústí měli.

Vyvrácení argumentu "peníze do městské kasy" naší iniciativou

Rozpočet města Ústí nad Labem na 1 rok je 1,4 miliardy. To je tisíc milionů a dalších čtyři sta milionů k tomu na 12 měsíců. Celé číslo vypadá takto 1 400 000 000. V tomto rozpočtu se prostředky na financování sportu pro mladé nebo na zvelebení parků najdou nebo je něco špatně. Prezentovat herny jako nutného mecenáše života města je nesmysl. Hazard ústeckou společnost primárně částečně devastuje, ne jí pomáhá. Roční příjem města Ústí nad Labem z hazardu je 76 milionů korun, což představuje jen 5,5% celého rozpočtu. Jak se bez těchto peněz obejít? Například prací na protikorupčních opatřeních, aby se peníze z rozpočtu neroztékaly někam, kam nemají. Věřte, že 76 mil. korun ročně lze získat jinde, než-li z heren a automatů. Je třeba zaměřit se spíše na to, co se v místní komunitě musí odehrát, aby do kasy města peníze z heren doputovaly. Aby Ústí nad Labem dostalo z heren do kasy 76 mil. Kč, občané v Ústí musí ročně v hernách protočit 1,5 miliardy a z této sumy prohrát 394 000 000 Kč. Tato částka místo utopení v hernách mohla být z části utracena u místních obchodníků a v místních obchodech, což by ekonomiku našeho města popohnalo kupředu. 

Přidáváme výpočet výše uvedených částek:

Za každý automat odvádí provozovatel denně poplatek 55 Kč a 20% daň ze zisku ročně. 

Z poplatku 55 Kč dostane 44 Kč město a 11 Kč stát (poplatek se rozdělí z 80 % městu a z 20 % státu).

V Ústí nad Labem je 800 technických zařízení, mezi které paří VHP automaty, VLT automaty a elektromechanické rulety. Můžeme si tedy spočítat, že příjem z poplatků je 800 x 55 x 365 dní v roce = 16 060 000,- Kč a z této částky zůstane městu 12 848 000,- Kč a státu 3 212 000,- Kč.

Když odečtete částku 12 848 000,- Kč od částky 76 000 000,- Kč (celkový příjem města z hazardu) dostaneme částku 63 152 000 Kč, tj. příjem města ze zdaněného zisku z automatů. V zákoně o loteriích se můžete dočíst, že zisk z hracích automatů může být maximálně do 25% z celkové vložené částky a je daněn 20%. Z těchto 25 %, které si provozovatel ponechá z vložené částky nemůže odečíst žádné náklady, protože nevytváří žádnou hodnotu a proto je těchto 25% zisk a ne příjem. Opět 20% daň ze zisku bude rozdělena na 80 % městu, tj. v tomto případě  63 152 000 Kč a 20% státu, tj. 15 788 000 Kč. Po sečtení těchto dvou částek vyjde celková daň ze zisku z výherních hracích automatů v Ústí 78 940 000 Kč.

Pokud víme, že daň v Ústí z automatů je celkem 78 940 000 Kč a to je pětina ze zisku, tedy násobeno 5 dostaneme celkový zisk z hracích automatů v Ústí, tj. 394 700 000 Kč.

Pokud víme, že hráči na území města Ústí ročně prohrají 394 000 000 Kč a to je 25% z celkových vložených peněz, zjistíme, že hráči do automatů ročně v Ústí vloží (protočí v nich - i dokola) 1 576 000 000 Kč.

Prohazardní argument "černé herny" a "kvízomaty"

Při zrušení heren s automaty se v Ústí nad Labem hazard přesune do černých heren v soukromých prostorách. Policie tam nebude mít přístup, hazard nebude pod kontrolou. Proto je dobré mít herny na ulici. Odhalování černých heren by také stálo moc peněz.

Vyvrácení argumentu "černé herny" naší iniciativou

Provoz výherních automatů načerno na místě, kde to neumožňuje vyhláška města, je trestný čin neoprávněné provozování sázkových her a loterií, dle paragrafu 252 trestního zákonníku lze trestat následovně:

§ 252 

Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry 

(1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Je jedno, zda výherní automaty načerno provozuje fyzická osoba, firma nebo občanské sdružení. Fyzickou osobu trestá soud napřímo, v případě občanských sdružení (nově spolků) nebo firem, trestá dle vyšetřování soud osoby, které jsou statutárními orgány. V případě podezření o provozování automatů načerno v soukromých prostorách si tyto Policie ČR zpřístupní povolením k prohlídce. Příklad zde.

Města nebo městské části, ve kterých zastupitelé aplikovali nejsilnější nástroj proti hernám, nulovou tolerenci, nezaznamenávají problémy s černými hernami buďto vůbec nebo v kusových množstvích. Herna není lahev alkoholu předávaná pod mostem za prohibice v USA. Herna je prostor, má dveře, automaty jsou těžké, špatně přenosné, musí tam docházet větší množství lidí, černá herna je proto odhalitelná. Policii bude stát odhalení a zavření případné protizákonné černé herny méně peněz, než-li kolik musí nyní vynakládat na časté řešení přestupků a trestných činů, které jsou v Ústí nad Labem napevno spjaté s legální sítí heren.  Policie je za peníze daňových poplatníků nucena zasahovat při distribuci drog v hernách, pohybu celostátně hledaných osob v hernách, které herny mají za své domácí prostředí, známé jsou případy dětí v hernách nebo ozbrojené přepadení s pistolí či slzným plynem

Počítejte také s tím, že reálná statistika o počtu trestných činů spojených s hernami je naprosto podhodnocená, velké sítě heren v Ústí nad Labem neoznamují většinu trestných činů spáchaných na půdě svých prostor, aby se neznelíbily vedení města a nepůsobily problémy. K trestným činům proto nevolají policii, nehlásí je a řeší si je po vlastní ose, pomocí vlastní ochranky. Je potřeba si také uvědomit, že pro finančně neomezenou hazardní lobby je vytvoření černé herny s automaty záležitost jednoho dne. Příklad zde. Mohou tak činit z důvodu, aby na černou hernu potom mohli poukázat a uvést jí jako důvod pro nerušení legálních heren, vlastního byznysu. Mějte na paměti, že válka lobby za udržení heren na ulicích je vedena naprosto všemi způsoby.

K problematice černých heren by se také měla vyjádřit Policie ČR, která je případně má vypátrávat a rušit.

Citujeme vyjádření Policie:

"Policie ČR nemá vážnou obavu ze vzniku černých heren, jelikož je v jejích zákonných možnostech na tyto případně vzniklé herny reagovat trestněprávními prostředky." Uvedla mluvčí Policie ČR Andrea Zoulová

Cestou, jak obejít regulační či zákazovou vyhlášku nejsou ani výherní stroje, které výrobci úmyslně maskují do hávu tzv, kvízomatů, které se před započetím hry ptají na jednoduché otázky, které hráč musí zodpovědět, aby se dostal ke hře. Na kvízomatech lze překážka ve formě otázky jednoduše vypnout, na stroji se hraje za totožné peníze, jako na klasickém VLT automatu, stroje naplňují základní znaky sázkových her a loterií. Protože nejsou povolené ani městem, ani MFČR, jedná se opět o trestný čin nelegálního provozování sázkových her a loterií. V ČR již padla první pravomocná pokuta 9,75 milionů korun pro společnost, která kvízomaty provozovala. Podívejte se na článek České televize o tomto případu.

Prohazardní argument "nezaměstnanost" 

Při rušení heren na ulicích Ústí nad Labem přijdou o práci lidé, kteří v nich pracují. Navýší se celková nezaměstnanost v Ústí nad Labem a to je špatně. Lepší by proto bylo herny zachovat.

Vyvrácení argumentu "nezaměstnanost" naší iniciativou

Pravdou je naprostý opak. Jedná se o typický argument hazardní lobby, který má zapůsobit na city, protože přeci nikdo nemá právo rušit zavedená pracovní místa. Hustá síť heren a počet gamblerů v Ústí nad Labem je ale zodpovědná za část nezaměstnanosti v našem městě. Závislost na hazardu, která je srovnatelná se závislostí na pervitinu, již v Ústí nad Labem přivedla k bankrotu obrovské množství živnostníků nebo malých firem, jejichž šéfové prohráli veškeré firemní peníze a lidi museli propustit. S penězi na účtu firmy, která zaměstnává lidi a tvoří pracovní místa, si každý z tisíce VLT strojů v Ústí smlsne za jeden večer. Zrušení heren a VLT strojů na území města Ústí nad Labem povede k pozvolnému zlepšení situace v oblasti nezaměstnanosti.

Po zavřených hernách nezůstane díra do země. Prostory se obsadí jinými, pro ústečany daleko prospěšnějšími provozovnami, které budou zaměstnávat stejný, ne-li vyšší počet lidí. Provoz průměrné herny v Ústí totiž zajišťuje jedna osoba na místě, restauraci již komplet jedna osoba neobslouží (v případě restaurace jde minimálně o jednoho kuchaře, jednoho čišníka, atd) 

V Ústí nad Labem je provozem heren zasaženo na 500 gamblerů, toto číslo představuje několikanásobek počtu lidí, které herny ve městě zaměstnávají.

 

Prohazardní argument "omezení ústeckých podnikatelů" 

Při regulaci heren nebo vyhlášení nulové tolerance hazardu na území města Ústí nad Labem připravíte o živnost poctivé ústecké podnikatele.

Vyvrácení argumentu "omezení ústeckých podnikatelů" naší iniciativou

Zda podnikání v oboru provozování společensky nebezpečných VLT strojů a rulet je nebo není poctivým podnikáním, necháme na Vás. Zaměříme se na omezení "ústeckých" podnikatelů. Kteří to jsou? Kteří obyvatelé Ústí nad Labem nebo které ústecké firmy automaty v Ústí provozují? Ministerstvo financí ČR vydalo dne 3.1. 2014 aktuální kompletní přehled všech zbývajících 61 026 ks herních strojů na území ČR. Excel tabulku s provozovateli automatů si zobrazíte kliknutím na soubor s názvem "Loterie přehled" na odkaze viz výše a můžete sjet na město Ústí nad Labem.

Hlavními provozovateli automatů v Ústí nad Labem jsou tito "ústečáci":

AUTO GAMES, a.s. : Praha 4
WEKOSA a.s. : Praha 6
Play games a.s. : Praha 8
SYNOT TIP, a.s. : Uherské Hradiště
KIMEX CASINO, a.s. : Ostrava
BONVER WIN, a.s. : Ostrava
APEX gaming EUROPE a.s. : Praha 1
Forbes Game, a. s. : Praha 7
SLOT Group, a.s. : Karlovy Vary
multigate a.s. : Olomouc
GAPA GROUP a.s.  : Praha 1

11 hlavních provozovatelů automatů v Ústí nad Labem jsou celorepublikové řetězce, které s Ústím nemají vůbec nic společného. 

Prohazardní argument "svobodná volba"

Tento argument často používá například Strana svobodných občanů a další jednotlivci. Člověk má dle nich právo volby, které mu nikdo nesmí upřít. Má právo se svobodně rozhodnout, zda půjde hrát na VLT stroj nebo nepůjde. Ani města, ani stát nesmějí rozhodovat, zda v Ústí budou herny nebo nebudou. Nikdo také nesmí nikoho nijak omezovat, ve svojí pronajaté provozovně si každý může dělat co chce.

Vyvrácení argumentu "svobodná volba" naší iniciativou

Úkolem státu a měst je zajistit blaho občanů a zdravě fungující prostředí, ve kterém žijí. Mají stanovovat pravidla, která musí každý dodržovat. Bez systému se vše často rozsype. Pokud je jasně dokázáno, že VLT stroje ročně způsobí obrovský počet osobních bankrotů, sebevražd a váže se na ně velký objem trestné činnosti, je to situace, kdy město nebo stát zakročit mají.  VLT stroje jsou daleko nebezpečnější, než-li alkohol nebo kouření. Alkohol nebo kouření Vás finančně nezničí za pár hodin a nedostanou Vás do dluhové pasti, ze které se již nikdy nedostanete. VLT stroj umožňuje prohrát jmění celé rodiny za jeden večer a je dokázáno, že závislost na hazardu je velmi podobná závislosti na tvrdých drogách. Herny tedy svobodnou vůli lidem naopak berou, proto by měli být zásadně regulovány. VLT automaty umožňují hrát za 1000,- Kč / jedna otočka válců, průměrný plat v Ústí nad Labem tedy závislý jedinec má možnost prohrát za 30 vteřin. Pak potřebuje peníze další, vzhledem k silné závislosti nejlépe ihned. Část z těchto jedinců si jde z herny peníze zajistit trestnou činností, odnese to dost možná Vaše autorádio a okno od auta nebo kabelka Vaší ženy, jdoucí ráno do práce. Naprostá svoboda jednotlivce je v případě přístupu k hernám podřízena potřebnému řešení společensky patologického jevu, kterým gambling je. 

Prohazardní argument "přesun hazardu na internet"

Pokud herny zmizí z ulic, stejné množství lidí, které v nich hrálo, se pouze přesune na internet, kde bude hrát u zahraničních online kasin. Česká města tak z hazardu nebudou mít žádné peníze a nebude kontrolovatelný.

Vyvrácení argumentu "přesun hazardu na internet" naší iniciativou

Na internet se ani náhodou nepřesune stejné množství lidí, kteří hrají v pouličních "kamenných hernách". Zatímco pro hru v herně Vám stačí peníze a věk 18 let, pro hru na internetovém kasinu potřebujete počítač, připojení k internetu, počítačovou gramotnost, funkční bankovní účet bez exekucí (právě exekuce většina gamblerů již má a nemá bankovní účet), znalost práce s internetovým bankovnictvím, paypal a podobně. U sebe doma Vás také nikdo nebude nalévat tvrdým alkoholem zdarma, aby oslabil Vaše zábrany prohrát všechno, co máte u sebe, tak jak se často děje ve velkých sítí kamenných heren. Všechny tyto vyjmenované body jsou překážky, které sníží počet hrajících lidí na internetu v porovnání s pouličními hernami. Zcela razantně pak odbourají sociálně slabé gamblery, čili tu nejrizikovější část gamblerů, která po prohře sociálních dávek jde loupit nebo vraždit pro peníze na hazard. Pokud má každý gambler v místě svého bydliště 5 heren, věřte, že tato situace bude produkovat větší počet závislostí na hazardu, než-li pokud se hazard přesune na internet, kde je potřeba splnit výše vypsané podmínky, jinak si nezahrajete. Co se týče faktu, že města potřebují peníze z hazardu, je to nemorální a rozpočet většiny měst má počítat s penězi pro zvelebení veřejného prostoru a pro sport mladých. Nepotřebujeme hazard, herny a automaty pro financování veřejného dobra.